BBS logo200

Финален турнир "AMATEUR FINAL 8 KNOCKOUT" ( през 2017г. турнирът ще се проведе на 09ти, 10ти и 11ти ЮНИ в АРЕНА САМОКОВ при международно съдийство ) в три дни. Участват първите два отбора от крайното класиране на всеки от районите и играят на принципа на директна елиминация по предварително теглен дирижиран жребий според класирането в районите.

За районите с две дивизии важи: Шампионът на втора дивизия директно влиза на мястото на последния от първа. 2ри, 3ти и 4ти от Втора играят баражи с последните три отбора от Първа

Системата важи минимум в следващите 5 години! Ако се наложи обособяване на нов район по географски принцип, то там трябва да има минимум 6 отбора освен съществуващите ( ПРИМЕР: Юг, Пловдив - ЮГ, Ямбол - Югоизток ). Ако в някой от районите се наложи обособяване на две дивизии, то за това са необходими общо минимум 16 отбора.

Организацията на регионалните състезания е отговорност на местните структури на ББО и се осъществява по европейските баскетболни стандарти със съдействието на БФБ.

Организацията на Финалният турнир е отговорност на ББО при съдействието на БФБ, и се провежда според добрите практики натрупани по време на организиране на регионалните състезания.

Допуска се двойна картотека на състезатели в два или повече географски района! Допуска се един отбор да се състезава в два или повече района, имайки възможноста да се класира за националния финалния турнир!